Úvod

 

 

 

Po roku 1993aj na Slovensku mnohí Rómovia pozorovali, že naša spoločnosť sa rýchlikovo prehupla do vyššieho civilizačného stupňa, v ktorom sa informácie a poznatky, vzdelanie a vedomosti, veda, výskum a inovácie začali považovať za hlavný motor ekonomického rastu, zvyšovania životnej úrovne obyvateľstva, zamestnateľnosti, bez ohľadu na našu etnicitu nás všetkých. 

 

  Tieto transformačné spoločenské procesy sa aj nám mnohým  pútnikom, charizmatickým kresťanským Rómom javili  ako výzvy, na ktoré by sme mali reagovať. Preto v roku 2010, pod vplyvom takýchto spoločenských transformácií vznikla aj Matica rómska, o. z., ako ustanovizeň plniaca poslanie vo zťahu k problematikám historicko-kultúrneho dedičstva Rómov, celoživotnej edukácie pre potreby vedomostného trhu práce, praktickej aplikácie  národnej sociálnej politiky do výkonu poskytovania sociálnych, vzdelávacích, resocializačných, poradenských služieb  prvokontaktného výkonu sociálnej práce s marginalizovanými a sociálne vylúčenými a vedecko-publikačnej činnosti. 

 

 

 

 


Tvorba webových stránok: Vlastný web, on-line služba spoločnosti Xion, s.r.o.
Nastavenie cookies | Prihlásenie >