Naši darcovia a sponzori

Matica rómska, o. z., ďakuje  uvedeným darcom a sponzorom za ich  prejavovanú priazeň združeniu, materiálnu podporu a finančné dary:

Rok 2020: 15 000 EUR, dohoda o urovnaní zo dňa 03.08.2020 na podnet a z vlastnej iniciatívy Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., štatutárny orgán a rektor Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. 

Rok 2016: 1 500 EUR, darovacia zmluva č. 46/2016 zo dňa 15.08.2016, darca: Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., štatutárny orgán a rektor Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. 

Rok 2016: 2 500 EUR, darovacia zmluva č. 53/2016 zo dňa 19.09.2016, darca: Dr. h. c. prof. MUDr. Vlaimír Krčméry, DrSc., štatutárny orgán a rektor Vysoká škola zdravtníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. 

Rok 2016: 1 000 EUR, darovacia zmluva č. 55/2016 zo dňa 30.09.2016, darca: Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., štatutárny orgán a rektor Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. 

Rok 2016: 2 000 EUR, darovacia zmluva č. 77/2016 zo dňa 21.12.2016, darca: Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., štatutárny orgán a rektor Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. 

Rok 2015: 3 000 EUR, darovacia zmluva č. 01/2015 zo dňa 15.01.2015, darkyňa doc. PhDr. Zlatica Ondrušová, PhD., vedúca ústavu Doplňujúceho pedagogického štúdia Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce  sv. Alžbety v Bratislave, n. o. 


Tvorba webových stránok: Vlastný web, on-line služba spoločnosti Xion, s.r.o.
Nastavenie cookies | Prihlásenie >