Aktivity

 

 Upovedomenie verejnosti o dočasnom rozhodnutí  vedenia Matici rómskej, o. z.

Dňa 24.04.2022, vedenie občianskeho združenia Matica rómska, o. z. rozhodlo, že na svojich internetových stránkach nebude  dočasne uverejnovať  mená a priezviská  funkcionárov  občianskeho združenia a rovnako nebude uverejnovať svoje názory  na spoločenské  problematiky na podklade dlhodobého nezákonného kriminalizovania predsedu združenia a Maticu  rómsku, o. z. bývalým zamestnávateľom skze ozbrojené a justičné  orgány štátu s hrubým porušovaním ľuských práv a základných slobôd.

 

Podporte vedenie MR o. z. v úsilí, aby Slovensko sa aj reálne stalo demokratickým a právnym štátom, v ktorom aj Rómovia budú môcť žiť ako slobodní občania prvej kategórie s ľudskými právami a základnými slobodami.

 


Tvorba webových stránok: Vlastný web, on-line služba spoločnosti Xion, s.r.o.
Nastavenie cookies | Prihlásenie >